DİLATASYON NEDİR?

Binalar, yapıldıkları malzemelerin cinsine göre, sıcaklıklardan etkilenirler. Bütün cisimlerin uydukları fizik kanunlarına tabidirler. Bu nedenle, sıcaklık arttığı zaman genleşme, sıcaklık azaldığı zaman büzülme olacaktır. Bu hareket çok büyük miktarlarda olmamasına rağmen, yapılarda istenmeyen bir durumdur. Elektrik kablolarındaki bol bırakmak gibi uzun yapılarda da dilatasyon bırakılması gerekmektedir.

Farklı yükseklikteki binlarda da ağırlık farkında dolayı oturmalar farklı olacağından dolayı dilatasyon derzi bırakılır. Ayrıca değişik geometrik şekillerdeki binalarda farklı genleşmeler olacağından dolayı diğer blok ile ayırmak için dilatasyon derzleri bırakılmaktadır.

Yatay ve düşey hareketlerden az etkilenmek ve yapının tamamının hasar görmemesi açısından belli uzunluktan sonra yapı bir bütün olmaktan çıkarılıp ayrı bir yapı olarak inşa edilmelidir.

Yan yana yapılan ve birbirinden bağımsız olan yapıların arasında oluşturulan boşluğa dilatasyon derzi denir.

Dilatasyon derzlerini dört ana başlıkta inceleyebiliriz;

1. Oturma ve Genleşme Derzleri

2. Deprem Derzleri

3. Titreşim Derzleri

4. Hareket Derzleri


Oturma ve Genişleme Derzleri

Yapılardaki hareketlilik sonucu uzun yapılarım tamamının bu hareketten etkilenip hasar görmesini engellemek yada hasarı en aza indirgemek açısından yapılan düşey aralıklardır.

Dilatasyon derzleri, binanın temelinden çatıya kadar uzanır. 3 cm eninde her 30mt de düşey aralıkları bulunan bir yapı düşünün. 3 cm aralık sayesinde bu yapı birbirinden bağımsız 2 yapı gibi hareket edecektir. Herhangi birindeki hareketlilik diğerine etki etmeyeceğinden zarar sadece bir yapıda görülür, böylelikle diğer yapı hasardan kurtulmuş olur.

Dilatasyon derzleri hiçbir zaman odaların aralarından geçmemelidir. Derzlerin en uygun geçeceği yerler koridorlar ve odaları birbirinden ayıran duvarlardır.

Doğru Dilatasyon Profili seçimi için lütfen tıklayınız...

DilatasyonProfilleri.com
ARTIK BÜTÜN DUVAR TAVAN DİLATASYON PROFİLLERİMİZ HAVŞA BAŞ VİDA DELİKLİ SEVK EDİLECEKTİR...
Dilatasyon Profilleri Dekorasyon Profilleri
Duvar Tavan
Dilatasyon Profilleri


Zemin
Dilatasyon Profilleri


Kapak
Dilatasyon Profilleri


Dekorasyon Profilleri